wtorek, 28 maja 2013

Ruszył Kreator IniCjatyw Kulturalnych KICKoff


1 maja ruszył Kreator IniCjatyw Kulturalnych KICKoff realizowany przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK we współpracy z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego (FOPSZ).


Przeprowadzona w 2010 roku „Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego” wykazała, że aż 48, 5% mieszkańców Subregionu Zachodniego województwa śląskiego ocenia ofertę kulturalną tego obszaru jako przeciętną, słabą, bądź bardzo słabą. 

Dlaczego tak jest? 
Z pieniędzy samorządowych finansowana jest głównie kultura masowa, która jest łatwa w odbiorze i sprawia, że ludzie nie są zainteresowani ofertą wymagającą wyższych kompetencji kulturowych. Natomiast organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, oferujące ambitne inicjatywy, nie mają możliwości dotarcia do szerszego grona odbiorców ze względu na brak odpowiednich umiejętności ich członków, kiepskie zaplecze infrastrukturalne, słabe zasoby kadrowe oraz brak funduszy. Nie bez znaczenia jest także brak wsparcia ze strony instytucji publicznych i samorządów.

KICKoff (wykop dla kultury)

jest projektem skierowanym do organizacji pozarządowych w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego, działających w obszarze kultury. Poprzez realizację naszego projektu chcemy poprawić kulturalną kondycję tego regionu.

Przystąpienie do projektu gwarantuje wiele korzyści. Dzięki warsztatom i szkoleniom, które są odpowiednio dopasowane do realnych potrzeb organizacji, ich członkowie będą mogli pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Podniesienie kwalifikacji w zakresie strategicznego zarządzania wpłynie na profesjonalizację organizacji, co przełoży się na skuteczne pozyskiwanie funduszy na działania. Zakres przeprowadzonych szkoleń będzie obejmował takie zagadnienia jak: przygotowanie projektu, budowanie i zarządzanie zespołem, sprawozdawczość projektowa, marketing, promocja , PR, fundraising współpraca międzysektorowa oraz podnoszenie kompetencji) w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami internetowymi

W ramach projektu wybierzemy 5 pomysłów organizacji na inicjatywę kulturalną, które uzyskają wsparcie wysokości 3000 zł. Warunkiem jego uzyskania jest udział w działaniach edukacyjnych projektu.

Obejmiemy też opieka merytoryczną 10 innych organizacji i grup inicjatywnych. Uzyskają one wsparcie w zakresie planowania strategicznego, a także będą mogły liczyć na doradztwo specjalistyczne - prawne, księgowe, administracyjne, marketingowe, a także związane z pisaniem projektów i pozyskiwaniem funduszy. 

Organizacje będą mogły także skorzystać z doradztwa bieżącego. Doradztwo świadczone będzie w biurze projektu w Raciborzu, telefonicznie i drogą mailową. 

Panelem wymiany doświadczeń będą Kawiarenki Kulturalne, na które złoży się 8 spotkań informacyjno-dyskusyjnych. Prelegentami będą przedstawiciele prężnie działających organizacji kulturalnych. 

Jesienią 2013 r. zorganizujemy konferencję poświęconą roli organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w kształtowaniu rozwoju społecznego i ekonomicznego na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego. Do udziału w niej zaprosimy mieszkańców regionu zainteresowanych tą problematyka.

Projekt realizuje Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK (http://ask-ngo.blogspot.com/) w partnerstwie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego (http://www.fopsz.slask.pl/).
Sponsorem projektu jest Bank Spółdzielczy w Raciborzu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz