poniedziałek, 10 czerwca 2013

Pierwsza Kawiarenka Kulturalna już za nami...

  W środę 5 czerwca odbyła się pierwsza Kawiarenka Kulturalna. Frekwencja dopisała i na spotkanie przybyli nie tylko przedstawiciele raciborskich organizacji, ale także działacze z Rybnika, czy Wodzisławia Śląskiego. 


  Spotkanie otworzył wernisaż kaszubskiej Grupy Plastycznej GWASZ. Wystawa zatytułowana  "Nauczyciel, a uczeń. Uczeń, a nauczyciel. Cóż to jest za proces?" jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy i wzajemnego przenikania się ucznia i nauczyciela. O projekcie  wypowiedziała się nie tylko opiekunka grupy Mariola Jakacka, ale także każdy z młodych artystów.

  Po obejrzeniu prac w końcoświatowej "Galerii Za Szafą", zgromadzeni goście przenieśli się do sali, gdzie głos zabrał Piotr Dominiak z Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK. Wyświetlił  prezentację, w której przedstawił szczegóły dotyczące projektu KICKoff oraz wymienił podstawowe problemy, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury.

  Oprócz Piotra, o projekcie opowiedział także Arkadiusz Skowron- członek Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego (FOPSZ). W swojej wypowiedzi skupił się na idei Kawiarenek Kulturalnych. Raciborskie spotkanie było pierwszym z zaplanowanych ośmiu.

  Dość szybko nawiązała się ciekawa dyskusja dotycząca głównego problemu organizacji pozarządowych- finansowania ich działań. Okazało się, że sytuacja we wszystkich miastach jest dość podobna. Pieniądze samorządowe przeznaczane są głównie na kulturę masową, która nie jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich mieszkańców.Uczestnicy spotkania wskazali też na problem nieproporcjonalnego finansowania kultury w stosunku do sportu. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Wodzisławiu Śląskim, gdzie w 2012 roku  z puli środków publicznych przeznaczonych na działania organizacji pozarządowych, na kulturę nie została wydana nawet złotówka, natomiast na sport 319 048 zł. 

  Kolejnym problemem,po którym dyskutowano to trudność w dostępie organizacji kulturalnych  do infrastruktury publicznej, m.in. Domów Kultury, Muzeów,Bibliotek itp. Część organizacji ma możliwość korzystania z tych zasobów, jednak znaczna część stowarzyszeń zajmujących się animacją kultury i sztuki ma ten dostęp bardzo ograniczony lub nie ma go wcale. Stowarzyszenie prowadzące działalność kulturalną jest często postrzegane jako swego rodzaju rywal przez instytucje kultury.

  Zwrócono także uwagę na potrzebę integracji środowiska. Dialog pomiędzy organizacjami jest niezbędny, aby wyartykułować problemy i podjąć działania w celu ich eliminacji. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz