czwartek, 2 stycznia 2014

Relacja z konferencji "Dla kultury, dla sławy, dla subregionu"

12 grudnia 2013 r. odbyła się organizowana przez ASK, CRIS i FOPSZ konferencja dotycząca kultury w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.Wśród prelegentów byli m.in.: Przemysław Smyczek (dyrektor wydz. kultury Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl.), który mówił o potrzebie większej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a samorządami i ich jednostkami w dziedzinie kultury; Aleksander Lysko (Regionalne Obserwatorium Kultury), który skomentował wyniki badań dot. współpracy samorządów i niezależnych twórców w województwie śląskim wskazując, że jest ona na niedostatecznym poziomie; Sonia Lenarczyk i Izabella Kaznowska (Stowarzyszenie ASK), które zaprezentowały wstępne wyniki z badań z projektu „Co z tą kulturą 50+? Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia”; Piotr Dominiak (prezes Stowarzyszenia ASK), który poruszył problematykę braku sztuki współczesnej w Subregionie Zachodnim Woj. Śląskiego; Mirosław Małek (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kobyla), który - na podstawie działań swojej organizacji - zaprezentował pożytku z kultury dla społeczności lokalnej.

W drugiej części konferencji wystąpili: Emil Nagalewski oraz Mariusz Juszczyk (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS), którzy przedstawili wyniki badań dotyczących możliwości promocyjnych organizacji pozarządowych z Subregionu; Urszula Szwed (Spółdzielnia Socjalna Parostatek), która omawiała istotę działań prowadzonych w oparciu o strategię; Dariusz Stawik (Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach), który prezentował alternatywne (bezkosztowe) możliwości budowania dobrego wizerunku organizacji.

Konferencja stała się także forum dyskusji na temat stanu kultury w Subregionie. Wzięło w niej udział niespełna 60 osób - głównie twórców i animatorów kultury z Subregionu. Z wypowiedzi jej uczestników można wyciągnąć wniosek, że miastom subregionu potrzebna jest strategia czy też polityka rozwoju kultury, uwzględniająca działania z zakresu sztuki współczesnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz