wtorek, 10 września 2013

Wodzisławska Kawiarenka już za nami!


7 września w Wodzisławiu Śląskim odbyła się 
Kawiarenka Kulturalna!W spotkaniu wzięło udział  15 osób- przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji kultury z terenu Powiatu Wodzisławskiego. Moderatorem spotkania była pani Dorota Krawczyk.

Wnioski z rozmów przeprowadzonych podczas spotkania:
1.      Domy Kultury w gminach mogą odgrywać role małych centrów organizacji pozarządowych, Znaczy to, że oprócz standardowej pomocy( udostępnianie sal do prób lub występów etc.), mogłyby zatrudniać szkoleniowców wspomagających merytorycznie stowarzyszenia kulturalne w takich dziedzinach jak: pozyskiwaniu dotacji, foudrising, a dodatkowo umożliwiać dostęp do komputerów i Internetu. Dom Kultury mógłby też udzielić swoich danych teleadresowych jako danych kontaktowych do stowarzyszeń.
2.      Dla Instytucji Kultury i NGO'sów najkorzystniejszym rodzajem współpracy jest samodzielna organizacja imprez przez stowarzyszenia. Mają one możliwość pozyskania dotacji, do których dostępu nie mają Domy Kultury i odwrotnie. Przy ewentualnych, wspólnych projektach, strony są partnerami i razem ponoszą odpowiedzialność za organizacje i poziom eventu.
3.      W powiecie Wodzisławskim zauważa się brak zaangażowania starostwa w działania  integrujące, informacyjne, a także promocyjne dla NGO i Instytucji Kultury.  Spodziewana jest zmiana polityki lokalnej w tym zakresie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz